Miejsce:
Hotel Regency Warsaw,
ul. Belwederska 23

Termin:
13 października 2018 r., sobota

Program >
Rejestracja >
Konferencja jest nieodpłatna, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy otrzymają Punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.

Szanowni Państwo,

Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów – partner Międzynarodowego Towarzystwa Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy (International Society of Thrombosis and Haemostasis – ISTH) serdecznie zaprasza do udziału w Jubileuszowej V Konferencji pt. „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – niedoceniany problem”, która odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Warszawie. Miejscem konferencji będzie tradycyjnie hotel Regency Warsaw przy ul. Belwederskiej 23.

Konferencja poświecona będzie nowym możliwościom farmakologicznego i inwazyjnego leczenia ŻChZZ, dzięki którym możliwy jest duży postęp w terapii tej choroby. Podczas konferencji zaplanowano prezentacje najnowszych doniesień naukowych, a także możliwość wymiany myśli i doświadczeń uczestniczących w konferencji lekarzy.

Program tegorocznej konferencji skierowany będzie w głównej mierze do lekarzy praktyków różnych specjalności, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, który przygotowany został przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie zapobiegania i leczenia ŻChZZ, oraz do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

W imieniu Grupy ds. Hemostazy PTHiT

Przewodnicząca Grupy
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska


Program

9:30 - 10:00
Kawa powitalna i rejestracja uczestników
10:00 - 10:10
Prof. Krystyna Zawilska.
Rozpoczęcie konferencji, przesłanie International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) i European Thrombosis and Haemostasis Alliance (ETHA)


10:10 - 13:00
Sesja I
Przewodniczą: Prof. Krystyna Zawilska, Prof. Jacek Musiał
10:10 - 10:35
Jak diagnozować i leczyć zespół antyfosfolipidowy 
Prof. Jacek Musiał
10:35 - 11:00
Jacy pacjenci kwalifikują się do inwazyjnego leczenia zakrzepicy żył głębokich?
Prof. Zbigniew Krasiński
11:00 - 11:25
Długi lot samolotem a zakrzepica żył głębokich - czy i kiedy potrzebna jest profilaktyka?
Prof. Tomasz Urbanek, Dr Marcin Kucharzewski
11:25 - 11:50
Terapia hematoonkologiczna a powikłania zakrzepowe i ich leczenie.
Prof. Maria Podolak-Dawidziak
11:50 - 12:15
Co nowego w zatorowości płucnej?
Prof. Adam Torbicki
12:15 - 12:35
Nocna napadowa hemoglobinuria - jeden z najgroźniejszych stanów prozakrzepowych.
Prof. Jerzy Windyga
12:35 - 13:00
Trudne decyzje. Od skazy krwotocznej po zakrzepicę. Panel ekspertów odpowiada na pytania (ustne i pisemne).
Pisemne pytania uczestników będą zbierane podczas konferencji przy stanowisku rejestracyjnym
13:00 - 13:45
Lunch


13:45 - 15:25
Sesja II
Przewodniczą: Prof. Jerzy Windyga, Prof. Anetta Undas
13:45 - 14:10
Bezpośrednio działające doustne leki przeciwkrzepliwe (DOACs) u pacjentów z chorobą nowotworową
Prof. Anetta Undas
14:10 - 14:35
Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia zespołu pozakrzepowego
Prof. Krystyna Zawilska
14:35 - 15:00
Kiedy warto poszukiwać trombofilii?
Prof. Jerzy Windyga
15:00 - 15:25
Pacjent z objawami przewlekłej niewydolności żylnej i czynnikami ryzyka zakrzepicy – czy istnieje optymalna terapia?
Prof. Tomasz Zubilewicz
16:50 - 17:05
Dyskusja

Rejestracja

Rejestracja została zakończona. Osoby chętne proszone są o kontakt z Organizatorem.