ISTH od pięciu lat, 13 października, dzień urodzin Rudolfa Virchowa, twórcę pojęcia „zakrzepica”, „zatorowość” oraz sławnej „triady Virchowa”, ogłasza Światowym Dniem Zakrzepicy.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest problemem interdyscyplinarnym, dotyczy pacjentów, którymi opiekują się lekarze różnych specjalności. W Polsce co roku ~56 000 osób zapada na objawową zakrzepicę żył głębokich, a 35 000 doznaje objawowej zatorowości płucnej, która u ~30% pacjentów powoduje nagły zgon. Około 60% wszystkich zgonów z powodu zatorowości płucnej dotyczy przypadków nierozpoznanych i nie leczonych.

Skuteczne metody zapobiegania i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są obecnie szeroko dostępne. Ich rozpowszechnieniu i uświadomieniu celowości ich stosowania służy wprowadzenie Światowego Dnia Zakrzepicy, któremu towarzyszy wiele wydarzeń naukowych i medialnych.

W Polsce od 5 lat głównym akcentem jest Konferencja Naukowa Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa - niedoceniany problem.